Microsoft Teams kullanan şirketler hem kârını hem verimliliğini artırdı

 Microsoft Teams kullanan şirketler hem kârını hem verimliliğini artırdı
Okunuyor Microsoft Teams kullanan şirketler hem kârını hem verimliliğini artırdı

Forrester Consulting tarafından Microsoft için yürütülen araştırma sonucunda hazırlanan “Microsoft Teams Platformu Kullanımının Ekonomik Etkileri” başlıklı raporun detayları paylaşıldı. 2 yıla yakın sürelerde Microsoft Teams kullanmış müşteri ve partnerlerle yapılan araştırma, şirketlerin Microsoft Teams kullanımına geçmeden önce yaşadıkları zorlukları ve kullanımla birlikte deneyimledikleri olumlu gelişmeleri ortaya koydu.

Araştırmaya göre; Microsoft Teams öncesi dönemde kuruluşların, çalışanlar için zaten kullanımda olan üretkenlik ve data görüntüleme araçlarının etkin kullanımında sorun yaşadığı tespit edildi. Gün içinde birçok uygulama ve aracı aynı anda kullanmak zorunda kalan çalışanlar hem zaman hem de hız kaybettiler. Bunların yanı sıra, bazı durumlarda 3. partilerin iletişim aplikasyonlarını kullanmayı seçen çalışanların, şirketler için veri güvenliği alanında risk yarattığı görüldü. Öte yandan takım çalışması için Microsoft Teams platformunu bir merkez üssü olarak konumlamaya başlayan şirketler, çalışanların üretkenliğini olumsuz etkileyen faktörleri ortadan kaldırmış oldu. Microsoft Teams kullanımı IT departmanlarının ve güvenlik ekiplerinin veri sızıntılarına karşı güvenlik duvarlarını güçlendirmelerine katkı sağladığı gibi, aynı zamanda iş hayatında dijitalizasyon ve inovasyonun bir kültür olarak yükselmesine de zemin hazırladı.

Microsoft Teams kullanımı dijitalizasyonu güçlendirerek çalışan verimliliğini artırıyor

Araştırmaya dahil edilen kuruluşlar üzerinden yapılan fayda tahminlemesine göre; Microsoft Teams kullanımıyla sağlanan üretkenliğin, 3 senelik dönem için çalışan giderlerinde yapılan tasarrufu 8.8 milyon dolardan 21.7 milyon dolara çıkaracağı öngörülüyor. Büyüme maliyetlerindeki tasarruf ise 231 bin dolardan 363 bin dolara yükselecek.

Teams kullanımına geçilmeden önce, çalışanlar en temel sorunlar için bile IT veya İK departmanlarından destek hizmet talep etmek durumunda kalıyordu. Teams ile birlikte sorulara otomatik yanıtlar verebilen chatbot’ların devreye girmesiyle, destek birimlere yöneltilen sorular % 10-15 oranında azaltıldı. Bu durumun da 3 senelik bir dönemde yapılan tasarrufu 525 bin dolardan 787 bin dolara çıkarması bekleniyor. Majör güvenlik ihlallerinde yaşanacak azalmanın ise %1-5 arasında olacağı öngörülüyor.

Araştırmadan elde edilen diğer veriler şu şekilde sıralanıyor;

Çalışan etkileşiminde artış yaşandı. Kullanımı kolay, konsolide bir platform olan Microsoft Teams’in sunduğu fonksiyonlar sayesinde çalışanların günlük işlerini daha az efor sarf ederek tamamlaması mümkün oldu. Böylece çalışan deneyimi iyileştirildi. · Gerçek zamanlı veriyi anlaşılması kolay bir formatta ve veri görselleştirme araçlarıyla entegre şekilde sunan Teams platformu, şirketlerin iç görülere güvenerek harekete geçebilmesini ve karar verme sürecini hızlandırmasını sağladı. · İş anlamında daha başarılı sonuçlar alınmaya başlandı. Teams platformuna entegre edilen bazı aplikasyonlar, potansiyeli olan fakat bugüne kadar faydalanılmamış gelir kaynaklarının önünü açtı. · Yeni araçların ve veri kaynaklarının Microsoft Teams’e entegre edilebilir olması, her şirketin kendi içindeki mevcut bilgi birikiminden daha etkin şekilde faydalanılmasına zemin hazırladı.

Yorum Yap