COVID-19 Aşısı İçin İlk Açıklama Geldi !

 COVID-19 Aşısı İçin İlk Açıklama Geldi !
Okunuyor COVID-19 Aşısı İçin İlk Açıklama Geldi !

COVID-19 Aşısı İçin İlk Açıklama Geldi !

 

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan Aşı İle İlgili İlk Açıklama Geldi.

Ülke olarak aşılama çalışmalarına önceden hazırlıklı olma gayretindeyiz. Bilim Kurulumuz aşılama stratejisi üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Planlamalarımızı yaptık.

Aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir

Aşılama çalışmaları dört mertebede yürütülecek

Bilim Heyetince çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, negatif toplumsal tesir rizikosu gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirlendiğini ifade eden Koca, şu bilgileri paylaştı.

“Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört mertebede yürütülmesi tasarlanmaktadır. İlk mertebede sıhhat çalışanları, 65 yaş üstü yurttaşlarımız ile yaşlı, özürlü, savunma hanelerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci mertebede, toplumun işleyişi için ihtiyaç duyulan sektörlerde ve yüksek rizikolu ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü mertebe, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan yurttaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta bulunmayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır. Dördüncü ve son evrede ise ilk üç grubun dışında kalan tüm fertler aşılanacaktır.

Gelişmeler beklediğimiz istikamette pozitif izlerse Türkiye, dünyada aşılama çalışmalarına erken dönemde başlayan ilk ülkelerden biri olacaktır ancak aşının mücadele gücümüzü artıracağını; kısıtlamalara ve mevcut önlemlere hassasiyetle uymamız, en küçük bir ihmale fırsat vermememiz gerektiğini anımsatmak isteriz. Normal hayatımıza dönebilmenin anahtarı ülke olarak beraber davranmamıza, bütün önlemleri hep beraber titizlikle uygulamamıza bağlıdır.”

Yorum Yap